VW Bus - een fenomeen

Niet genoeg webpagina's over de VW Bus? Dat is nauwelijks voorstelbaar. In het Nederlands alleen al zijn er tientallen, in totaal moeten het er honderden zijn. En toch, er is veel, maar er ontbreekt ook nog wel iets. En dat betreft zowel kleine (wat is nu precies een Kombi/Combi?), als iets grotere vragen (wat zijn de trends in de ontwikkeling van de Bus?). Er mag dus nog best een kleine webstek bij.

 

Als eenvoudige liefhebber moet ik me wel beperken. Eigenlijk probeer ik vooral een coherent verhaal te maken van de informatie die al op het net (en in een enkel boek) beschikbaar is. Voor alles over de Transporter verwijs ik naar de links, en zeker de techniek laat ik graag aan anderen over. Mijn invalshoek is de schoonheid van Das Ding - het gebruiksvoorwerp dat het niveau van het dagelijkse ontstijgt. Verder interesseert het culturele aspect van de wagen me. De auto en zijn omgeving dus, maar ook de auto in de verbeelding.

 

Om te beginnen concentreren we ons echter op de ontwikkeling van de inmiddels vijf generaties VW Bus - en natuurlijk de VW camper. Sommige delen daarvan zijn al vaak beschreven, andere zijn wat minder bekend. Wat volgt is een korte geschiedenis van de VW Bus & Camper.

  De nomenclatuur van de Transporter kan tot verwarring leiden. Over sommige termen zijn de deskundigen het misschien ook niet helemaal eens. Hier doen we het op de volgende manier:
  VW Bus = Transporter    Alle vijf generaties VW bussen, in alle varianten
  VW bus - beperkte zin   De vensterbusjes: Combi, Microbus
  Transporter - beperkte zin   Bestelbus, Combi en pick-up
  Type 2    VW bussen van de eerste drie generaties
  Luchtgekoelde VW bus   De eerste 2 generaties + generatie 3a
  T1 tot T5  

De 1e tot de 5e generatie Transporter

Let op verschil tussen Type 2 en T2! 

© Er is copyright op de tekst, voor overname van delen van de tekst gelieve contact op te nemen. De afbeeldingen zijn over het algemeen ontleend aan Wikipedia en dus in het publieke domein. Verder zijn een aantal afbeeldingen opgenomen die (kennelijk) van Volkswagen of Westfalia afkomstig zijn. Alle afbeeldingen zijn gelinkt aan de vindplaats. The images shown are not mine, I found them on the net. Click on the picture to see where. If you think you are the owner of one of the images and you have a problem with my use of it, please contact me.